Nejkrásnější Pražské památky

Téma pražských památek si naše skupina vybrala proto, že je nám velmi blízké. Toto téma nás velmi zaujalo už jen z hlediska historického, a tak jsme se pokusili alespoň některé pražské památky trošku více přiblížit. Bylo pozoruhodné, jak ke každé památce je známo mnoho dat, zajímavostí a osob s nimi spojených. Odkrývali jsme tak i dobu, v které se daná památka stavěla, a také panovníky, kteří byť jen trochu, ale přesto ovlivnili jejich rozkvět. Asi nejvíce se na těchto stránkách věnujeme baroku, a je to proto, že se nám tato doba zdá velmi krásná, především co se týče monumentálních staveb. Barokní Praha totiž skýtala jisté kouzlo. Byla vždy zrcadlem celého Českého království. Praha se stala vlastně jakýmsi velkolepým místem a předně srdcem celého našeho království. Tato doba však neskýtala pouze dobré stránky, ale odkrývala i ty stinné, jako jsou nemoci, bída a války. My jsme ale právě chtěli vyzdvihnout pouze tu krásnou tvář, která je právě ukryta v oněch překrásných historických stavbách.

Týnský chrám