Karlův most

Tento most můžeme považovat za nejvýznamnější most v České republice. Dnes stojí přibližně tam, kde původně stával Juditin most. Je to významná gotická kamenná stavba, po které se ročně prochází nespočetné množství nejen Čechů, ale i cizinců různých národností. Tento most byl založen roku 1357 Karlem IV. Je dlouhý asi 520 m a široký přibližně 10 m. Na Karlově mostě můžeme nalézt duplikáty barokních soch, z dílen například Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa nebo Jana Oldřicha Mayera. Je především turistickým skvostem, který přijíždí každoročně obdivovat turisté z celého světa. Zajímavost, která provází stavbu tohoto mostu, je fakt, že do vápna byla přidána syrová vajíčka a také mléko. Přes tento most sice dříve vedla automobilová a tramvajová doprava, ale dnes už slouží pouze pěším tusistům.
Tento most je vůbec nejstarším dochovaným mostem v Praze se Staroměstskou mosteckou věží, což je gotická stavba a Malostranskými mosteckými věžemi. Je zde také 30 soch a sousoší. Byl budován podle projektu Petra Parléře. Je vnímán jako národní kulturní památka. Na Karlově mostě jsou sochy například Karla IV., Václava IV., sv. Víta, Vojtěcha a Zikmunda, znaky zemí, motivy ledňáčka. Velmi zachovaná je východní strana mostu. Nejvýznamnější sousoší jsou například sv. Luitgardy M. B. Brauna, sousoší sv. Jana z Mathy, Felixe z Valois a Ivana, sosoší sv. Vincence Ferrarského a svatého Prokopa a sousoší sv. Borgiáše od F. M. Brokoffa. Velmi působivé jsou také statné pilíře mostu. V roce 1890 byl most postižen povodní a stejně tak i v roce 2002 prověřila Vltava jeho bytelnost.

Karlův Most