Týnský chrám

Tento most je vůbec nejstarším dochovaným mostem v Praze se Staroměstskou mosteckou věží, což je gotická stavba a Malostranskými mosteckými věžemi. Je zde také 30 soch a sousoší. Byl budován podle projektu Petra Parléře. Je vnímán jako národní kulturní památka. Na Karlově mostě jsou sochy například Karla IV., Václava IV., sv. Víta, Vojtěcha a Zikmunda, znaky zemí, motivy ledňáčka. Velmi zachovaná je východní strana mostu. Nejvýznamnější sousoší jsou například sv. Luitgardy M. B. Brauna, sousoší sv. Jana z Mathy, Felixe z Valois a Ivana, sosoší sv. Vincence Ferrarského a svatého Prokopa a sousoší sv. Borgiáše od F. M. Brokoffa. Velmi působivé jsou také statné pilíře mostu. V roce 1890 byl most postižen povodní a stejně tak i v roce 2002 prověřila Vltava jeho bytelnost.
Původně byl tento chrám ve 12. století románský špitální kostel zahraničních kupců, v 2. polovině 14. století vystavěn trojlodní chrám jako hlavní farní kostel Starého města pražského. Z 80. let 14. století se zachovala Kalvárie (tympanon severního portálu), to bylo nejspíše dílo parléřovské hutě. Velmi významnou roli sehrál v českém náboženství a také politickém vývoji. Když byl na českém trůnu Jiří z Poděbrad, byla dokončena dostavba dvouvěžového průčelí; na něm byly umístěny velký pozlacený kalich, mramorová socha Jiřího z Poděbrad a nápis Veritas dei vincit (Pravda boží). Později byla však tato výzdoba nahrazena. Tento chrám byl nejdříve luteránský, a pak katolický. Jsou zde údajně pohřbeny hlavy některých českých pánů popravených při Staroměstské exekuci. Týnský chrám je součástí národních kulturních památek Staroměstského náměstí.Byl i hlavní svatyní husitů. Jeho věže jsou vysoké přibližně osmdesát metrů. Tyto věže se stavěly z vysutého lešení. V roce 1679 tento kostel vyhořel a jeho hlavní loď musela být snížena. Je poměrně velký, jeho rozměry to potvrzují. Délka je asi 52 metrů a šířka asi 28 metrů. Působivé jsou také místní varhany, které jsou zároveň nejstarší v Praze. Pyšnit se jimi může jejich autor - stavitel Hans Heinrich Mundt se svými pomocníky.

Týnský chrám