Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Tento kostel se nachází na Novém Městě v Resslově ulici. Je to barokní stavba. Zajímavost, která se k tomuto kostelu váže, je, že kostelní krypta se stala úkrytem pro české parašutisty, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha a kteří zde zároveň při přepadení německými nacistickými jednotkami zemřeli 18. 6. 1942. Tato významná stavba byla původně zasvěcena sv. Karlu Boromejskému. Byla součástí sousedního ústavního domova pro emeritní kněze, který byl roku 1783 zrušen a proměněn v kasárnu a skladiště. Asi kolem roku 1866 se stala budova součástí Českého vysokého učení technického. Tento kostel je vlastně sálová stavba s lodí, která má tři pole, presbyterář a kruchtu. Interiér zdobí působivé fresky, znázorňující například výjevy z legendy sv. Karla. 29. 9. 1935 byl slavnostně zasvěcen sv. Cyrilu a Metodějovi a stal se tak sídlem pravoslavného biskupa Gorzada. Avšak v roce 1942 byla pravoslavná církev zakázána. Po válce byl kostel opraven a dokonce byla otevřena i krypta.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje