Chrám pany Marie Sněžné

Tento chrám se nachází na Jungmannově náměstí a je pouze presbyteriem původně plánovaného monumentálního chrámu. Po Chrámu svatého Víta je vlastně druhým největším. Této krásné památky si můžeme asi nejlépe povšimnout z pohledu z Františkánské zahrady. Byl založen Karlem IV. roku 1347 a kázal zde významný husitský kazatel Jan Želivský. Zajímavostí je, že klenba tohoto chrámu je tou nejvyšší ve střední Evropě. K tomuto chrámu se váže také velmi zajímavá pověst o Melicharově kočce. Je založena na příběhu, který tvrdí, že měšťan Melichar si před svou smrtí dal do závěti, aby až zemře, byla spolu s ním pochována i jeho oblíbená kočka. Ta však měšťana přežila, a proto ji museli zabít. A proto se prý její duch každou noc v kostele prochází. Upoutat nás zde mohou i krásné varhany od Helbiga, které tak tomuto chrámu umožňují pořádat občasné koncertní akce. Dominuje zde také výborná akustika. Uvnitř kostela je náhrobek biskupa Viléma Prusínovského, na oltáři je pak plastika Panny Marie pocházející někdy ze 14. století.

Chrám pany Marie Sněžné