Staroměstská vodárna (Vodárenská věž)

Tato věž se nachází v těsné blízkosti Novotného lávky u Karlova mostu. Je to pozdně gotická kamenná věž. Tato věž je také velmi úzce spojena s požáry, bohužel tu propukaly velmi často. Vznikaly především v zimě při zahřívání vodovodního potrubí proti zamrznutí otevřeným ohněm. Dříve stávala někde v místech před dnešní věží dřevěná vodní věž, která v roce 1576 vyhořela. Na jejím místě pak o rok později byla postavena věž, kterou známe dnes. Účel této věže spočíval v zásobování vodou kašny Starého Města, svůj účel však přestala plnit roku 1884. Dnes je v relativně dobrém stavu. Její výška je asi 53 metrů. Nyní slouží především jako místo, kde se nacházejí kanceláře, a v objektu je také muzeum známého českého skladatele Bedřicha Smetany.Od r. 1976 je součástí Národního muzea jako jedna z expozic Muzea české hudby.
Věž dosahuje do výšky šesti pater s omítkou, doplněnou spárovou bosáží. V posledním patře je na každém průčelí umístěno po trojici heraldických znaků a po jednom ciferníku hodin.
V sousedství věže na konci Novotného lávky nad jezem , na místě mlýna , který patřil rodičům známého českého skladatele Josefa Myslivečka, stojí bývalá budova Staroměstské vodárny. Bylo v ní čerpací zařízení, které pumpovalo vodu vzhůru do vodojemu ve věži.
Novotného lávka, která se nachází v těsné blízkosti, byla původně nazývána Staroměstská, pak ale byla přejmenována k poctě mlynářské rodiny Novotných, která měla zásluhy o město. Její příslušník Karel Novotný ji nechal upravit do dnešní podoby.

Staroměstská vodárna (Vodárenská věž)